juli 07, 2024

Stockholmarna cyklar mycket. Resandet har minskat under pandemin, men cyklar det gör vi. Det visar Region Stockholms regionala cykelbokslut.

Vi har en regional cykelplan med höga ambitioner. Målet är att andelen cykelresor år 2030 ska vara 20 procent, i dag utgör de 10%. Ska vi lyckas möjliggöra så många cykelresor så behöver det finnas ett väl utbyggt cykelnät så att vi kan trampa säkert dit vi ska. Totalt har ca 170 kilometer byggts sedan 2014. Planen följs löpande upp och utvecklingen går verkligen framåt.

Cykelbokslutet visar också att:

🚲Under 2020 har det genomförts åtgärder på 22 kilometer av det regionala cykelnätet vilket är något lägre än föregående år (27 kilometer).

🚴 Flest antal kilometer åtgärdade sträckor har Stockholms stad genomfört med cirka 14,5 kilometer samt Södertälje med 4,2 kilometer.

🚲 De åtgärdade sträckorna uppfyller nästan uteslutande regional standard och cirka 20 kilometer uppfyller god standard.
Väghållarna har beslutat om åtgärder motsvarande 87 kilometer.

🚴‍♀️Flera kampanjer för ökad cykling, insatser för fler och säkrare cykelparkeringar samt utveckling av lånecykelsystem har genomförts.

Detta inlägg skrev jag i höstas men av någon anledning blev det aldrig publicerat. Bättre sent än aldrig!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821