juli 07, 2024
Vi höjer ambitionerna för sjukhusmaten!
Sjukvård & hälsa

Vi måste stoppa undernäringen bland äldre

Alltför många äldre patienter och boende i äldreboenden är undernärda. För att uttrycka det drastiskt: de svälter. Det borde bli en huvudfråga att förbättra de äldres mat och öka matlusten.

BestickI en ny rapport som Folkpartiet presenterar idag konstaterar vi att det finns tusentals äldre i Stockholms län som lider av undernäring. Det är en skandal som borde uppmärksammas, tycker vi – vården och äldreomsorgen borde göra de äldres mat och matlust till en huvudfråga. Svenska Dagbladet skriver om FP:s förslag idag (ej på nätet) som jag och min partikamrat i Stockholms stad Ann-Katrin Åslund tagit initiativ till.

På en vanlig vårdavdelning med 20 patienter lider 7–8 av undernäring. Äldre personer är den vanligaste patientgruppen i sjukvården. De blir förstås inte undernärda av att komma till sjukhus, men när de väl är där måste vi ta vara på möjligheten att upptäcka dem som lider av undernäring och hjälpa dem, så de slipper svälta.

Situationen på äldreboendena är ännu värre. Där bedöms hälften av de boende vara undernärda. Här behöver man arbeta mycket mer med maten, miljön och tiderna för måltider, så att de boende får upp aptiten och äter ordentligt. Kvaliteten på maten är självklart viktig, men även måltidsmiljön spelar stor roll.

Vi i Folkpartiet har tagit fram ett antal förslag mot äldre-svälten som vi kommer att driva. Det handlar om åtgärder såväl inom sjukvården som inom den kommunala omsorgen:

 • Identifiera och påverka livsstilsfaktorer hos äldre för att minska undernäringen.
 • Gör alltid en riskbedömning av äldre inom vården och omsorgen för att upptäcka undernäring.
 • Gör maten till en del av behandlingen och vårdplaneringen för sjuka och sköra äldre.
 • Utforma maten efter äldres särskilda behov, med mycket energi och näring.
 • Skapa ”pedagogiska måltider” i äldreomsorgen.
 • Miljön där man äter och tiden för måltider på vårdavdelningar och äldreboenden ska utformas så att den väcker äldres matlust.
 • Värna restaurangerna i servicehusen.
 • Utlys en designtävling för praktiska och snygga tallrikar, bestick och andra redskap för personer som har svårt att äta.
 • Ta fram tydliga handböcker, eller använd dem som finns bättre.
 • Utbilda all personal fortlöpande, vid nyanställningar och regelbundet i personalmöten.
 • Ge checklistor till personal som arbetar med matsituationer.
 • Stöd anhörigvårdare kring näringsrik, god mat och bra måltidssituationer.
 • Samla och sprid goda exempel.
 • Låt sjukhusen och vårdgivarna välja den bästa lösningen för patientmaten, med krav på att ovanstående kan uppfyllas. Egna, moderna och flexibla sjukhuskök är en trolig lösning på många håll.

SvD 2013-08-05
Även Sveriges Radio Stockholm skriver om FP:s förslag.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821