december 12, 2022

Kulturens finansiering är en het fråga för många kulturpolitiker och kulturutövare. Under tre dagar har kulturpolitiker och tjänstemän från hela Sverige samlats i Stockholm för att inom ramen för SKLs årliga konferens prata pengar.

Att hantera skattepengar är ett särskilt ansvar. Vi är skyldiga invånarna i våra kommuner och landsting att hantera dessa med varsamhet. Kultur är en bra investering i människors utveckling, påpekade Lennart Gabrielsson (FP) som är vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting (SKL) i sitt inledande anförande.

Ett sätt att vårda förtroendet att förvalta skattemedel och driva en framåtsyftande kulturpolitik är att ha ett starkt fokus på kvalitet. Kvalitet i konst och kultur låter sig inte enkelt fångas i siffror och diagram. Under konferensen hade vi intressanta samtal om kvalitet och hur detta kan mätas. Jag menar att det kräver hög kompetens för att göra bedömningar hos tjänstemän. Och det kräver ett mandat och ett förtroende från kulturpolitikernas sida. Jag har själv rört mig från tjänstemannarollen i Uppsala till politikerrollen i Stockholms län så jag kan se betydelsen av detta. I Stockholms stad jobbar man med referensgrupper i bidragsprocesserna. Det tycker jag är spännande och något som vi bör undersöka om vi inte borde göra det även i landstinget. Ja, det vara några reflektioner efter en mycket givande konferens.

Utöver intressanta talare som tog upp olika aspekter av ekonomi fick vi förstås en hel del fina kulturinslag. Allt från El Sistema Bredängs supergulliga barn som sjöng om blommor och kärlek till Stadsteaterns Blodsbröder rymdes i programmet och däremellen bland annat Petter som pratade om sin nya bok 16 rader.

Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt och jag delade på värdskapet för konferensen.
Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) och jag delade på värdskapet för konferensen.
Jag inledningstalar på konferensen Vi pratar pengar.
Jag inledningstalar på konferensen Vi pratar pengar.

Delar av konferensen finns att se på Youtube

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823