maj 05, 2024

I ett debattinlägg berättar Vänsterpartiets Håkan Jörnehed att partiet vill genomföra en kraftig skattehöjning i landstinget för att tillmötesgå nyexaminerade sjuksköterskors lönekrav.

PlåsterI en replik berättar jag om de personalsatsningar som Folkpartiet och Alliansen valt att göra. Vi har en bredare strategi än att fokusera på ingångslönerna. Vi satsar på utbildning och erbjuder sjuksköterskor som specialistutbildar sig tjänstledigt med utbildningslön. Vi tycker att alla ska få jobba på toppen av sin kompetens, för att arbetet ska bli mer utvecklande och stimulerande. Vi bygger nytt universitetssjukhus och moderniserar övriga akutsjukhus och sjukhus, för bättre vård- och arbetsmiljö.

Och vi satsar på lönerna. Vi gör en riktad lönesatsning om 45 miljoner 2014 och ytterligare 45 miljoner 2015, dvs. totalt 90 miljoner. Satsningen ska ge ordentliga lönepåslag till särskilt erfarna och kompetenta specialistsjuksköterskor i bristyrken på akutsjukhusen.

Tack vare att vi har ordning på landstingets ekonomi kan vi genomföra dessa satsningar utan skattehöjningar. Med en långsiktig och genomtänkt personalpolitik säkerställer vi att landstinget även i framtiden är en attraktiv arbetsplats och att invånarna i Stockholms län även i framtiden får en hälso- och sjukvård som är tillgänglig, trygg och säker.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821