maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Vi ska säkra Venhälsans framtid

Venhälsans  verksamhet är mycket betydelsefull för många hbtq-personer. Det är självklart att verksamheten ska fortsätta som den viktiga resurser i länets vårdutbud. Det är Södersjukhuset som har uppdraget att erbjuda denna vård och det pågår nu diskussioner om hur verksamheten kan både säkras och utvecklas både på kort och lång sikt. Ur mitt perspektiv är Venhälsans verksamhet en självklart del av vårdutbudet i vår huvudstadsregion.

Några besparingskrav från landstinget centralt eller politiken riktas inte mot verksamheten. Däremot drabbas de, som så många andra av de neddragningar som regeringen gjort till stödet för hiv-prevention. Från landstingets sida jobbar vi för att täcka upp för de neddragningarna. Verksamheten ligger under Södersjukhuset och den interna resursfördelningen inom sjukhuset är förstås en angelägen fråga för Venhälsan liksom övriga verksamheter inom sjukhuset.

Jag vet att många är engagerade för Venhälsans framtid, så även jag. Hbtq-personer och män som har sex med män (MSM) har rätt till en god vård och bra bemötande. Det är viktigt att arbeta med hög tillgänglighet och bra bemötande för att bygga förtroende, stärka hälsan och förebygga smittspridning. Venhälsan fyller en central roll med sin kompetens, historia och erfarenhet som är viktigt för såväl den goda vården som bemötande och förtroende. De har en viktig uppgift att fortsätta möta denna ibland utsatta grupp.

Det känns viktigt att påpeka att Hbtq-personer och MSM även kan söka och få hjälp på många håll inom sjukvården. Sesam-mottagningarna, och naturligtvis den ordinarie primärvården. Vårt mål som liberaler är naturligtvis att alla personer ska vara trygga och fria att känna att de kan söka hjälp varsomhelst i vården.

Hur Venhälsans organisation och finansiering ser ut är på kort sikt en fråga för Södersjukhuset, som enheten organisatoriskt tillhör. Och jag har informerats om att de diskuterar möjliga alternativ i konstruktiv anda, bland annat handlar det om att erbjuda en god tillgänglighet. På lite längre sikt kan vi gärna föra en diskussion om hur insatserna som helhet för denna patientgrupp kan utvecklas i länet.

Jag förstår att frågan om Venhälsan blir en av många viktiga frågor som diskuteras under Pride-veckan. Det välkomnar jag! En konstruktiv debatt om vården utveckling behövs verkligen.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821