oktober 10, 2023
Kultur

Vi stärker kulturen

I förra veckan presenterades Alliansens budgetförslag för 2013. Det är förstås ett omfattande dokument som innehåller enorma satsningar på att rusta sjukvården och trafiken i länet. Jag återkommer om detta. En betydligt mindre, men långtifrån oviktig budgetpost handlar om kultursnämnden. När Folkpartiet ansvarar för kulturen så satsar vi på kulturen. Jag är mycket glad över att vi kan utöka budgeten för sjunde året i rad med Alliansen

Kulturnämnden får 12 nya miljoner kronor mer nästa år och satsningen används bland annat till Konserthuset (helt i enlighet med det avtal vi tecknat om detta). I budgeten betonar vi också filmen som en kulturell och kreativ näring som har förutsättningar att utvecklas och bidra till en positiv tillväxt i Stockholmsregionen. Att fånga upp och stötta unga talanger med stort filmintresse och ge dem möjlighet att utvecklas är ett viktigt första steg. Som ett andra steg är det viktigt att skapa förutsättningar för unga filmare att etablera sig i branschen. Landstinget kommer under år 2013 att förstärka satsningen på detta område.

Kulturen gör Stockholmsregionen till en bättre plats att leva på och besöka. Vårt huvudfokus är att stödja kultur för barn och unga och på så sätt stärker vi också det regionala fria kulturlivet.

Läs också vad Anders Ekegren, FP politiker i Solna och ordförande i Filmregionen skriver om budgeten på sin blogg.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823