september 09, 2023
Hälso- och sjukvården behöver ha tillgång till blod för att kunna vårda svårt sjuka patienter. Blod är både en färskvara och (ibland) en bristvara. Men många kan bidra till att trygga tillgången till blod genom att besöka någon av länets blodcentraler och donera. Det hoppas jag att många vill göra. Inom kort öppnar landstingets nya stora blodcentral vid Odenplan.

Sjukvården i Stockholms län behöver fler blodgivare. I februari nyöppnar landstinget Blodcentralen, som blir Sveriges största, vid knutpunkten Odenplan. Antalet britsar ökar med 40 procent. Fler åtgärder görs också för att öka antalet blodgivare och minimera risken för att brist på blod ska uppstå – bland annat kan blodgivare få sms med tack, när just deras blod har använts i vården.

Med vår nya, större och centralt placerade Blodcentral hoppas vi att fler stockholmare ska vilja ge blod. Vi går från 10 till 14 britsar och ska också se över öppettiderna. Det nya läget vid Odenplan är strategiskt valt inte minst med tanke på den nya pendeltågsstationen när Citybanan öppnar nästa år. Vi vill både nå nya blodgivare och få dem som tidigare gett blod att komma tillbaka. För den som kan ge blod är det något av det viktigaste man kan göra för att hjälpa sina medmänniskor.

Behovet av blod är stort i vården, även om utvecklingen i vården med nya operationsmetoder betyder mindre användning vid t ex operationer. 21.983 personer i Stockholms län fick blod under 2014, och drygt 43.000 stockholmare är blodgivare, med en svagt nedåtgående trend de senaste åren. Vid varje tillfälle ger en blodgivare 4,5 dl, vilket är ca en tiondel av det blod man har i kroppen. Generellt råder balans mellan tillgången och behovet av blod, men tillfälliga bristsituationer kan uppstå. Därför behövs en större bas av blodgivare att kalla vid behov.

Den nya större blodcentralen är bara en av våra åtgärder för att öka blodgivningen. Tack-SMS:et när just ditt blod har använts är ett roligt inslag. Vi jobbar för att göra det så smidigt och enkelt som möjligt att ge blod, med t ex digitaliserade hälsodeklarationer och kommande tidsbokning för att minska väntetider. Men andra kan också hjälpa till – inte minst skulle fler arbetsgivare kunna låta medarbetare ge blod på arbetstid.

Varje dag används ca 100 liter blod i Stockholms läns hälso- och sjukvård. De största mängderna används av svårt sjuka patienter med t.ex. cancer. Operationer är inte det största användningsområdet men en enda stor operation kan kräva 30–40 liter blod. Blod kan inte tillverkas på konstgjord väg, varför mänskliga blodgivare är helt nödvändiga. Blodet är en färskvara som håller i ca sex veckor.

Andra åtgärder som vidtagits eller planeras för att öka antalet blodgivare:

  • Blodcentralerna flyttas från sjukhusen till mer centrala lägen – och nu flyttas alltså den stora Blodcentralen från Fridhemsplan till större lokaler vid Odenplan.
  • Två av totalt fem blodbussar utbytta till utfällbara trailers, som i princip är fullt utrustade mobila blodcentraler – besöker rullande 180 platser i länet.
  • Elektronisk hälsodeklaration införts för att besöken ska gå snabbare och smidigare.
  • Blodgivare kan välja hur de vill bli kallade/påminda – sms, e-post el brev.
  • Hög närvaro i sociala medier.
  • Tack-SMS till blodgivare när deras blod använts – Stockholm var först i världen (internationellt uppmärksammat bl.a. i Independent).
  •  Tidsbokning kommer införas (i kombination med drop-in) för att minska väntetider.

Min förhoppning är förstås att alla de åtgärder som nu görs gör att fler vill bli blodgivare och att de som redan bidrar upplever en förbättrad service och känner hur värdefulla deras insatser är.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823