november 11, 2022
Landstingshuset, Stockholms läns landsting, SLL
Vidarkliniken i Järna har granskats av landstinget och kritiseras för brister. Deras verksamhet grundas inte på skolmedicinen, vilket avtalet kräver. Istället ges de antroposofiska inslagen för stort utrymme.

Jag ser allvarligt på kritiken. Vidarkliniken har också slarvat med journalföringen. Det kanske verkar byråkratiskt att kräva dokumentation i vården, men det handlar om patientsäkerhet. Granskningen visar också att de inte har tillräckligt med skolmedicinsk kompetens. Landstinget har tecknat ett avtal med Vidarkliniken om vård, framförallt rehabilitering. Det är upprörande att de inte lever upp till kraven i avtalet, framför allt att de inte grundar vården främst på evidensbaserad skolmedicin, och låter antroposofiska metoder vara komplement. Det är snarare precis tvärtom.

Det är ingen hemlighet att jag är kritisk till antroposofiska och homeopatiska ”läkemedel”, därför att det inte genom vanlig forskning gått att bevisa effekt. Vidarkliniken har idag ett undantag beviljat av regeringen som gör att de får använda antroposofiska läkemedel. Det undantaget löper ut idag. Hittills har regeringen inte gett besked om undantaget ska förlängas. Jag hoppas att undantaget därmed avslutas.

Sveriges Radios Ekot rapporterar om granskningen av Vidarkliniken i dag.

Granskningsrapporten är offentlig och finns att ladda ner här: Granskning av Vidarklinikens avtalsefterlevnad (pdf).

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823