december 12, 2023
Kulturnämnden beslutar om bidrag till scenkonst för barn och unga
Sjukvård & hälsa

Viktiga beslut om mat och måltider i vården

Idag har Produktionsutskottet fattat en rad viktiga beslut för att förbättra maten och måltiderna i vården.

Ärendet ska nu vidare till Landstingsfullmäktige för slutgilitigt beslut. Det hela innebär att vi nu antar en vision för mat och måltider i vården:

År 2016 serveras alla patienter, inom Stockholms läns landsting en god smaklig och näringsriktig mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för att de ska få en positiv måltidsupplevelse. Maten serveras i en stimulerande måltidsmiljö och det finns tillgång till mat dygnet runt. Närstående och medföljande ska kunna köpa varm mat dygnet runt.

För att nå denna vision har vi också fastställt en strategi som innebär att: 

  • Alla verksamheter ska bedriva ett strategiskt och operativt nutritionsarbete.
  • Alla patientmåltider ska utformas för att uppnå en positiv måltidsupplevelse som helhet. FAMM (Måltidens fem aspekter) kan vara en lämplig utgångspunkt
  • Alla patienter ska kunna välja mat och dryck samt när man vill äta.
  • Närstående och medföljande ska kunna köpa mat dygnet runt.
  • Alla verksamheter ska ha fokus på att höja kompetensen hos relevanta yrkesgrupper om matens och näringens betydelse för patienters tillfrisknande och rehabilitering.
  • Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska tillagningskök alltid utredas som ett alternativ.
  • Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska de utformas för att skapa förutsättningar för en stimulerande måltidsmiljö och optimal nutritionsbehandling.
  • SLL ska verka för att FoU-medel avsätts till patientnära forskning om nutritionsbehandling, ätstödjande åtgärder och utvärdera modeller för att förbättra måltidssituationen samt om hälsoekonomiska effekter av en utvecklad måltidssituation.
  • Förvaltningen ska under hösten 2016 sammanfatta det arbete som skett för att uppnå visionen i en rapport.
  • Alla vårdverksamheter inom SLL ska självständigt kunna hantera kommande frågor om kostförsörjning.

Dessutom ska ett nätverk inrättas för erfarenhetsutbyte kring måltider inom landstinget. De ska arbeta med bland annat inspirerande aktiviteter, utbildningsinsatser, dialog med patientorganisationer med mera.

God mat.
God mat.

Arbete med utvecklingen av mat och måltider i vården uppmärksammas i media: Se här SvD, Radio Stockholm,

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823