juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

Vinstdebatten skymmer vårdens viktiga frågor

Vinster i välfärden tar stor plats i debatten. Alltför stor plats. Det viktiga vi måste tala om är innehållet i vården: Hur vill vi att vården ska se ut, hur ska patienter bemötas, och hur når vi dit?

I höst ska Ilmar Reepalu presenterna en första del av den utredning som regeringen ska stoppa framgångsrika företag inom vård, skola och omsorg med. Hur välfärden kommer se ut ”efter Reepalu” var ämnet för ett seminarium som jag deltog i under tisdagen, arrangerat av Svenskt näringsliv.

Tyvärr har de negativa effekterna av regeringens politik har redan börjat. Flera av vårdens viktiga aktörer vågar i dag inte göra de investeringar i personal, lokaler och utrustning som skulle möjliggöra ett bättre vårdutbud för patienterna. Det är givetvis allvarligt. När vi ska förverkliga framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms län är vård utanför de stora akutsjukhusen en grundpelare. Vi kommer att behöva fler – inte färre – aktörer för att se till att Stockholmarna har tillgång till en vård i världsklass.

För mig är det vårdens innehåll, och inte driftsformerna, som är avgörande för var skattepengarna ska läggas. Eftersom vården präglas inte bara av olika diagnoser som skapar olika behov, utan en hel mängd individer med olika förutsättningar, ser jag en mångfald av aktörer som en självklarhet.

Istället för en evig och stundtals ointressant diskussion om driftsformer längtar jag efter att få tala om innehållet i vården. Helt enkelt vilka krav ställer vi för att få den bästa möjliga vården – för olika människor med olika diagnoser, och olika preferenser. Hur ska kvalitetsredovisningar utformas för att stötta i förbättringsarbetet? Hur kan tillsynen se ut för att bidra till utvecklingen – och kanske även hur sanktionsmöjligheter kan användas för verksamheter som inte når upp till kraven? Hur kan flera få vara med och bidra till vården.

Stockholmarna har rätt till höga förväntningar och ska kunna ställa krav på sin vård. Och de här kraven, de ska självklart gälla privata såväl som offentligt drivna verksamheter. Det är det viktiga – inte att diskutera vinster. Och i dag är det faktiskt viktigare att stoppa förluster och ekonomisk ineffektivitet, så som stora kostnadsökningar som inte resulterar i mer vård, än vinster.

Ersättningssystemen inom vården behöver utvecklas. Vi behöver arbeta med hur betalningen till vårdgivarna kan kopplas till reella resultat för patienterna, hur den förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan stärkas och bli en självklar del i all vård, med möjligheter för att medarbetarna ska kunna fortbildas och med hur forskningen ska få plats. Vi behöver också arbeta med våra kravspecifikationer – vi ska slå vakt om den fria etableringsrätten men det innebär förstås inte att alla ska kunna göra allt. Vi politiker behöver helt enkelt bli bättre beställare.

Vi behöver vara smarta. Men det är inte smart att inleda en debatt om välfärdens utveckling genom att förklara att framgångsrika företag och skickliga entrepenörer inte är välkomna att delta. Entrepenörerna och deras idéer behövs i vården!

Vi i Folkpartiet kommer i höst att fortsätta vårt arbete med att utveckla vården i Stockholm, i dialog med patienter och profession. Vårt och mitt absoluta mål är att alla stockholmare ska ha tillgång till en vård som ger just dem en bättre hälsa. Och de ska ha möjlighet att välja mellan olika vårdgivare.

läs mer om seminariet här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821