juli 07, 2024
Ny hbt-utbildning ökar kunskaper och motverkar fördomar
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Webbutbildning ger bättre hbt-kompetens

Nu stärker landstinget arbetet med kompetensutveckling kring hbt. En ny webbutbildning för landstingets personal ska bidra till att alla medborgare får ett respektfullt bemötande.

På Folkpartiets initiativ antog Stockholms landsting i december 2011 en heltäckande hbt-policy. Det var vi först i landet med. Skälet är att homo-, bisexuella och transpersoner ibland får ett sämre eller annorlunda bemötande – ibland på grund av fördomar, ibland på grund av okunskap. Ett viktigt syfte med hbt-policyn är att öka kunskapen om hbt-personer, och en åtgärd för att åstadkomma detta är den webbaserade hbt-utbildning som nu är klar.

Utbildningen har tagits fram i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen och RFSL. Den vänder sig till alla anställda – oavsett om det är i vården eller i kollektivtrafiken – inklusive privata företag som har avtal med landstinget. Alla som arbetar i landstinget förväntas ha kunskap om hbt-policyn! Webbutbildningen är ett verktyg för att öka kompetensen i de här frågorna och säkerställa att alla som kommer i kontakt med landstinget bemöts på ett öppet och respektfullt sätt.

Igår berättade SVT:s ABC-nyheter om hbt-utbildningen, som är ett erbjudande till landstingets verksamheter. De får också möjligheter att söka ett särskilt ekonomiskt stöd för kompletterande utbildning. Men det är chefen för respektive verksamhet som ansvarar för att verksamheten motsvarar de krav på bra bemötande med mera som finns i hbt-policyn.

Det första sjukhuset som implementerat hbt-policyn är Danderyds sjukhus, där all personal utbildas i hbt-frågor. Sjukhuset kommer också arrangera seminarier i samarbete med RFSL. Läs gärna mer om Danderyds sjukhus arbete med hbt-policyn i deras pressmeddelande.

Jag är mycket glad att hbt-utbildningen nu är färdig. Den är en viktig del i genomförandet av hbt-policyn och jag hoppas den ska bidra till att ingen möts av fördomar eller okunskap i mötet med landstinget.

Min kollega Birgitta Rydberg, som varit drivande i denna fråga, bloggar också om hbt-utbildningen. Läs även Folkpartiets pressmeddelande: Landstingets personal ska hbt-utbildas.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821