oktober 10, 2023
Sjukvård & hälsa

What matters to you?

”What matters to you?”, inte bara ”what’s the matter?” Det är frågorna som kan göra patienten till medaktör i sin egen vård. Det sammanfattar också hur den skottska hälso- och sjukvården förändrar sitt förhållningssätt till patienter.

Jag talar ofta om vikten av att vår fortsätta vara hela människor även när vi behöver hälso- och sjukvårdens insatser. Alltför ofta reduceras vi till enbart patienter, eller kanske till och med till diagnoser. Jag har sett det på nära håll när under min mammas sista tid i livet. Och jag vet hur förminskade det kan vara och vilken känsla av maktlöshet det kan ge. Jag vill bidra till förändring och att patienterna ska kunna känna sig som hela människor med makt över sin tillvaron och högsta möjliga grad av välbefinnande även när man är svårt sjuk.

Att fråga patienten vad som är viktigt för just henne,  att lyssna på svaret och utifrån det förstå och lära om individens och de anhörigas behov är ett sätt att göra patientens involverad i sin egen vård. Det kan skapa ett meningsfullt samtal som ökar förståelsen för människans behov insikter i ett vidare perspektiv än exempelvis vilken behandlingsmetod som har vilken effekt på patientens symptom.

Just nu är jag i Edinburgh på studieresa tillsammans med SKLs sjukvårdsdeletion. Jag inspireras särskilt av arbete här med att utveckla förhållningssättet till patienterna.  Skottska Institute for Healthcare improvment beskriver det så här:

”What Matters” is a simple, yet profound concept that is key to creating deeply personal engagements with patients and their family members, a deeper understanding of what really matters to them, and is the foundation of developing genuine partnerships for co-creating health.

Svenska hälso- och sjukvård lyfts ofta fram i internationella jämförelser när det gäller vårdens kvalitet. När det gäller bemötandet och att inkludera patienterna i vårdens utformning ligger vi sämre till. Det skottska förhållningsstättet att inte bara fokusera på patientens medicinska problem utan även på vad som är viktigt och värdefullt för henne är något vi kan lära av. Förhoppningsvis kan det leda till att vården förändras och bil mer patientprienterat. Då kan vården bygga partnerskap, inte bara mellan sina egna professioner, utan även med patienten och de som finns nära patienten och är viktiga i just hens liv.

Läs gärna mer om What matters to you här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823