september 09, 2023
Anna Starbrink, Liberalerna: Vårdens nationella problem kräver nationella åtgärder. Wikström måste agera.
Sjukvård & hälsa

Wikström måste ta tag i sjukvårdens problem

Patienter i Sverige får ofta en god vård men får vänta för länge på den. Vården är heller inte lika bra för alla i vårt land, den är långt ifrån jämlik. Den socialdemokratiske sjukvårdsministern har inga lösningar att komma med.

Sjukvårdens problem med kapacitet, jämlikhet och tillgänglighet är inte nya. Och det märks i hela Sverige. Samtidigt är skillnaderna i vård mellan människor i olika grupper och i olika delar av landet en av våra störta utmaningar. Inspektionen för vård och omsorg kommer med liknande kritik för tredje året i rad.

Vårdens nationella problem kräver nationella åtgärder, men vår socialdemokratiskt ledda regering har inga förslag till förbättringar. Kömiljarden har avskaffats utan att ersättas med något nytt. Istället ägnar sig sjukvårdsminister Gabriel Wikström åt att angripa privata vårdgivare. En underlig strategi om man vill att fler ska erbjudna vård, fler vilja arbeta i vården med bättre villkor – och fler patienter ska få vård i tid.

Utmaningarna i vården är välkända. Det handlar inte minst om medarbetarna – som ska hålla vårdplatser öppna och ta emot patientbesök. Att utbilda, rekrytera och behålla framför allt sjuksköterskor men även läkare och annan vårdpersonal. Vi i landstingen och våra sjukhus måste bli bättre arbetsgivare. Löneutveckling och andra arbetsvillkor måste förbättras. Men här krävs att också regeringen tar ansvar – med utbildning och möjligheter för sjuksköterskor att vidareutbilda sig. Nationella kompetenssatsningar krävs liksom i skolans värld.

I Stockholm har vi fler sjuksköterskor och läkare anställda än någonsin. Men vi behöver fler professioner; fler undersköterskor, vårdbiträden och medicinska sekreterare som kan avlasta så sjuksköterskor och läkare får jobba med det de är utbildade för, är något jag och Liberalerna ofta upprepar. IVO tycks vara inne på samma spår.

Vården måste få moderna arbetsmetoder. Där krävs nationell utveckling. Och inget idiotstopp för en viss typ av vårdgivare. Reepalu-utredningen, som sågats av i princip alla expertinstanser, måste hamna i papperskorgen innan den hinner ställa till större skada med all osäkerhet som skapas runt villkoren för privata vårdgivare.

Kömiljarden var en effektiv åtgärd som Alliansregeringen införde, och som kapade köerna och väntetiderna till vård för tusentals patienter. Denna framgångsrika innovation avskaffade Wikström, nästan det första han gjorde. Vi måste återinföra kömiljarden – i modern tappning, där hela vårdkedjan räknas och inte bara väntan till det första besöket.

Modernitet och innovation krävs också med nya digitala arbetsredskap och IT-verktyg. Vården måste rustas för en ny tid! E-hälsa, välfungerande IT-system och smarta e-tjänster är nödvändiga för att vårdpersonalen ska kunna jobba effektivt och tryggt, och för att patienterna ska få både makt över sin egen situation och kunna bidra till vården. Och vad gör sjukvårdsministern? Han talar väl och vackert om digitalisering och e-hälsa, men det mest konkreta den socialdemokratiska regeringen kunnat bidra med är att flytta och slå sönder E-hälsomyndigheten. Nu försenas det viktiga e-hälsoarbetet med månader och år. Personalen och patienterna får vänta.

I Stockholm märker vi i hög grad av vårdens problem, inte minst behovet av mer personal och att se till att ha rätt och fler personalkategorier. Vi rustar upp och bygger ut våra sjukhus och skapar nya goda vårdmiljöer för över 40 miljarder kronor – vi har en stabil och god ekonomi till skillnad från många av landets S-styrda landsting. Men vi behöver skickliga och engagerade medarbetare, och det är vår största utmaning. Bara med rätt kompetens och rätt kompetensmix kan vi ha tillgängliga akutmottagningar på storsjukhusen och närsjukhusen, fler vårdplatser och öppenvårdsmottagningar som kan ta emot många besök. Bara med bra medarbetare och rätt kompetens kan vi jobba långsiktigt med att främja hälsan för alla. Det är viktigast för patienterna med störst vårdbehov.

I Stockholm har vi också god vård på många sätt – tack vare våra många skickliga medarbetare och tack vare våra många privata vårdgivare. Vi har kortare vårdköer, färre överbeläggningar och mer nöjda patienter och invånare än på de flesta andra håll i landet. Vi har också en oslagbar valfrihet. Men vårdvalen, som kapar köer och ger människor makt att välja vård, är det första Socialdemokraterna och sjukvårdsminister Gabriel Wikström motarbetar och baktalar.

Den svenska vården håller hög kvalitet. Men den är inte tillgänglig tillräckligt snabbt för många, och den är inte tillgänglig på samma villkor för alla. Kompetens, valfrihet och digitalisering är den moderna vårdens framtidsfrågor. Var finns regeringen? På helt fel barrikader!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823