juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

YAM för ungas psykiska hälsa

Idag har jag och Jessica Ericsson, ordförande i landstingets folkhälsa- och psykiatriberedning presenterat en ny satsning på unga människors psykiska hälsa. Landstinget gör en satsning om 15 miljoner kronor under tre år på att högstadieelever ska få träna sig i medvetandegörning kring psykisk hälsa i syfte att förebygga självmord. 
Satsningen är ett led i arbetet för att utveckla insatserna för psykisk hälsa hos länets invånare. Det nya programmet heter YAM, Youth Aware of Mental Health, och innebär medvetandeträning som syftar till att förebygga depressioner, självmordsförsök och självmord. Medvetenhetsutbildningen ska främja kunskap om psykisk hälsa, hälsosamma vanor genom att elever får lära sig att upptäcka psykisk ohälsa hos sig själva och hos sina vänner, samtidigt som de får träning i att förstå, tolka och hantera svåra känslor. Utbildningen består av sammanlagt fem lektionstimmar som omfattar alla elever i klassrummet utspridda på fyra veckor. Metoden har utvecklats vid Columbia University i New York, USA tillsammans med NASP vid Karolinska Institutet i Sverige. Metoden har testats i en randomiserad kontrollerad studie bland 11 000 skolelever i tio EU-länder. Resultaten publicerades i en av de främsta vetenskapliga tidskrifterna, Lancet. Metoden visade att nya fall av självmordsförsök och allvarliga självmordstankar med självmordsplaner har minskat med 50% jämfört med kontrollgruppen, som inte erhöll YAM programmet.

Genomförandet av YAM i Stockholm planeras vid NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet tillsammans med Stockholms läns landsting. Skolor i Stockholms län kommer att vara de första skolorna i Sverige som erbjuds möjlighet att få delta i denna självmordsförebyggande och psykisk hälsa stärkande utbildningsinsats.

Jag blev intervjuad av P4 idag, läs mer på sr.se.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821