maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

YAM – Youth Aware of Mental health

YAM – Youth Aware of Mental health – är en viktig hälsofrämjande insats i skolorna som syftar till att förbättra den psykiska hälsan och minska självskadebeteendet och självmorden bland unga människor. Igår fick Matteusskolan särskilt fint besök när svenska kronprinsessparet och brittiska hertigparet vill lära mer om YAM. Det var väldigt högtidligt och fint att få vara med och ta emot dem under besöket.

YAM handlar om att öka insikter och medvetandet om livets svårigheter och psykisk ohälsa. Och om hur vi kan stärka unga människors egna förmåga att handskas med egna och andras känslor, relationer samt empati. Medvetandeträning som syftar till att förebygga depressioner, självmordsförsök och självmord. Det går nästan inte att tänka sig någon mer meningsfull uppgift att ta sig an.

Jag är stolt över det arbete som görs på skolor runt om i länet. Landstinget samarbetar med Karolinska institutet och länets skolor kring detta. Jag tror att de unga människor som får vara med om detta har nytta av sina kunskaper hela livet.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821