december 12, 2023

Allt fler svenska ungdomar väljer att börja röka. Efter en minskning på 1990-talet är det nu nästan lika många rökare bland 15-åringarna som på 1980-talet. Med tanke på de stora hälsorisker som rökning är förknippat med så tycker jag vi måste fundera på vad vi gemensamt kan göra för att stötta ungdomar – och andra – att avstå från rökning.

Varje år insjuknar 10 000 rökare i cancer. Över 6 000 personer dör på grund av rökning. För att ge kraft åt antitobaksarbetet borde vi ha en nollvision för rökning. Det handlar inte om ett förbud, utan om olika insatser för att stödja minskad rökning.

Idag presenterar jag, och flera andra FP-politiker, ett antal förslag för att ta oss en bit på vägen mot nollvisionens mål:

Rökavvänjning. Stödet från den framgångsrika Sluta röka-linjen kan utvecklas ytterligare. Alla som vill ska få hjälp att sluta röka.

Neutrala tobakspaket. Cigarettpaket utan attraktiva färger och loggor minskar lockelsen för tonåringar.

Varningsbilder. Avskräckande bilder av rökningens effekter, som finns i flera länder, bör komplettera dagens varningstexter.

Dold försäljning. Om tobakspaketen inte exponeras i butiken kan det minska rökning som sker spontant eller av hrupptryck, och underlätta att hålla åldersgränsen.

Licensierade butiker. Idag finns baa en anmälningsplikt till kommunen. Skarpare krav och tillsyn för butikerna kunde inte minst förbättra ålderskontrollen.

Högre tobaksskatter. Sverige måste följa efter våra europeiska grannar och lägga skatten på en nivå som stimulerar människor att sluta röka.

Förslaget om en nollvision för rökning väcker vi i den sjukvårdspolitiska arbetsgruppen som jag leder. Att minska rökningen skulle utan tvekan vara av stor betydelse för många människors hälsa. Därför måste vi på allvar sätta igång med arbetet med en nollvision för rökning!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823