maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Vårdval urologi införs

På sammanträdet med hälso- och sjukvårdsnämnden klubbede jag beslutet om att inrätta ett nytt vårdval. Den här gången är det urologipatienterna som ska få bättre valmöjligheter och fler vårdgivare får chansen att bidra till vårdens utveckling. Ett riktigt viktigt beslut.

Till den urologiska specialistvården vänder sig exempelvis människor med cancersjukdom, som prostatacancer och personer som lider av inkontinens. Det är många patienter som behöver den här vården. Förra årets gjordes cirka 120 000 öppenvårdsbesök inom urologisk öppenvård i Stockholms läns landsting. Av dessa gjordes cirka hälften av besöken på akutsjukhusen. Tyvärr har det ofta varit långa väntetider. Hela 40 procent av patienterna hade väntat längre än 30 dagar innan de fick tid hos läkare inom urologisk specialistvård. Och 25 procent fick vänta över 90 dagar. Så vill vi inte ha det. Därför gör vi nu insatser för att korta väntetiderna och låta fler vara med och bidra till vårdutbudet.

I bästa fall kan vårdvalet börja gälla redan den 1 november i år. De vårdgivare som vill vara igång redan i november behöver ansöka senast den 10 juni 2016. Avsikten är förstås att ökat tillgängligheten till vård för patienter som behöver komma till specialiserad urologi.

Självklart måste vi alltid se till att den vård som erbjuds är hållbar både ur kvalitets-, tillgänglighets- och ekonomiperspektiv. Det självklart viktigt att vi har god koll på ekonomin och att de som har störst behov av vård också får sina behov tillgodosedda. Därför är det nya vårdvalet för urologi tydligt definierat och avgränsat så att man inte ska ta över primärvårdens uppdrag. Vården kommer att följas upp genom regelbundna rapporter, uppföljningsbesök, patient-enkäter, kvalitetsregister och vid behov genom medicinska revisioner för att se om vårdgivaren utför sitt uppdrag patientsäkert och med kvalitet, tillgänglighet och ekonomisk hållbarhet.

Tyvärr ville oppositionen stoppa denna frihetsreform. Det är beklagligt, för att inte säga beklämmande hur de kämpar för att hindra valfriheten att växa och försvåra för privata vårdaktörer att göra skillnad i Stockholmsvården. Idag har vi tyvärr köer till urologisk specialistvård. Det kan jag inte acceptera. Vården riktar sig bland annat till cancerpatienter och till människor som lider av inkontinens. Nu hoppas och tror jag på en positiv utveckling för en patientgrupp som inte längre ska behöva vänta i några köer.

Läs mer om det nya vårdvalet här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821