juli 07, 2024

Hälsa är frihet. Men i Järva är hälsan generellt sämre än i många andra områden. Möjligheten till ett liv med bra hälsa, särskilt för barn och unga måste bli bättre. Liberalerna arbetar för detta, och har en rad förslag.

Jag tillsammans med liberala lokalpolitikern Åsa Nilsson Söderström, Said Abdu som är regionkandidat och den liberala lokalprofilen Abdukadir Salad Ali

Vid flera av de tillfällen som jag besökt Järva och mött invånarna där har det framkommit att människor upplever diskriminering och att man inte riktigt omfattas av samhällets insatser. Under pandemins första väg kände sig många utpekade när många smittades och dödstalen steg i Järva. Så får det inte vara.

Hälsan behöver stärkas i Järva för att människorna som lever dina liv där ska må bra och leva goda liv. Men det kräver insatser från samhällets sida. Det behövs konkret handling. Från Liberalerna vill vi lyfta hälsan.

Skolan är den viktigaste främjaren och faktorn för en god hälsa. För oss liberaler är det självklart att fortsätta stärka skolan. Men det behövs också andra åtgärder.

Tillsammans med lokalpolitikern Åsa Nilsson Söderström, Said Abdu som är regionkandidat och den liberala lokalprofilen Abdukadir Salad Ali presenterar jag en rad förslag.

  • Stärk hälsoinsatserna, främst på vårdcentraler och BVC. Resurser till vården ska riktas dit behoven är störst.
  • Rädda Järva närakut. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tänker lägga ner den om de vinner valet.
  • Vård, snarare än straff, för unga som använder droger. Droger är ett utbrett problem även i Järvaoch leder till sämre hälsa och mer kriminalitet. Det måste vi bryta.
  • Säkra rätten till tolk i vården. Det finns förslag om att ta bort rätten till tolk. Detta måste stoppas.
  • Gör hälsa till ett mål för regeringens arbete mot segregation. Vi vet att ohälsan hänger ihop med segregationen.
  • Stärk barns hälsa med mer fysisk aktivitet, tillsammans med föreningar och andra i civilsamhället.

Hälsa är frihet och måste omfatta alla.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821